IDZ Logo
idz.de · contact
» IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin e. V.

Flughafen Tempelhof, Bauteil D2
Columbiadamm 10
12101 Berlin

Germany

map IDZ Berlin

T +49 (0)30 61 62 321 0
F +49 (0)30 61 62 321 19
E idz@idz.de

Contact us for an appointment.


Cornelia Horsch
Director
cornelia.horsch [at] idz.de

Grit Fischer
Office Management
grit.fischer [at] idz.de

Jutta Brinkschulte
Head of Operations
jutta.brinkschulte [at] idz.de

Ingrid Krauß
Head of Research | Project Direction
ingrid.krauss [at] idz.de

Ake Rudolf
Head of Strategy | Project Direction
ake.rudolf [at] idz.de

Karen Khurana
Editor
karen.khurana [at] idz.de

Christiane Caldari-Winkler
Senior Project Management
c.caldari-winkler [at] idz.de

Daniela Gellner
Senior Project Management
daniela.gellner [at] idz.de

Magdalena Jaster
Project Management
magdalena.jaster [at] idz.de

Insa Ruckdeschel
Project Management
insa.ruckdeschel [at] idz.de

Patrick Liwitzki
Project Assistance
patrick.liwitzki [at] idz.de